Ackusatorisk process

Ordförklaring

Domstolsprocess som kännetecknas av att domstolen till största del befriats från en efterforskande roll. Åklagaren och den tilltalade är två fristående och jämbördiga parter i förhållande till domstolen.