Ackumulerade avskrivningar

Ordförklaring

En post i balansräkningen som visar summan av samtliga avskrivningar fördelade på de olika typerna av anläggningstillgångar.

Kategorier

Ackumulation