Ackumulerad inkomst

Ordförklaring

Inkomst som utbetalas ett år men hänför sig till, dvs. är intjänad, under flera år. Reglerna avser den statliga inkomstskatten och kan i viss mån innebära en minskning av den skatt en individ blir skyldig att betala.

Kategorier

Lön

Relaterade mallar

Intäktsbudget tvåårig 2020