Ackumulation

Ordförklaring

Anhopning, samling.

Underkategorier

Ackumulera, Ackumulerad överavskrivning, Ackumulerade avskrivningar