Ackreditering

Ordförklaring

Ge någon fullmakt. Vanligtvis avses diplomatisk ackreditering där en tjänsteman ges fullmakt att företräda sitt land i ett annat land.