Ackordsuppgörelse

Ordförklaring

En ekonomisk överenskommelse mellan en gäldenär och hans borgenärer. Se ackord i konkurs.

Kategorier

Ackord i konkurs

Underkategorier

Underhandsackord, Offentligt ackord, Ackordslikvid