Ackordslikvid

Ordförklaring

Den summa som de nedskrivna skulderna ska betalas med. Vanligtvis kräver fordringsägaren att hela det återstående beloppet ska betalas på en gång.

Kategorier

Ackord i konkurs, Ackordsuppgörelse