Ackordbalansräkning

Ordförklaring

En typ av balansräkning som upprättas i samband med ackordsuppgörelse. I en ackordsbalansräkning ska tillgångarna tas upp till det verkliga värdet, dvs. nettoförsäljningsvärdet.

Kategorier

Ackord i konkurs, Balansräkning