Ackord

Ordförklaring

Ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan parter. Ackord förekommer bl.a. i arbetsrätten och insolvensrätten. Se närmare ackordlön.

Kategorier

Ackord i konkurs, Ackordera, Ackordslön