Ackord i konkurs

Ordförklaring

En överenskommelse mellan borgenärer och gäldenär om att nedsätta skuldebeloppet (med minst 25%). Ackord förekommer vid både konkurser och företagsrekonstruktioner. Om ackord fastställs efter omröstning där majoriteten av borgenärerna godkänt det, läggs konkursen ned.

Kategorier

Konkurs

Underkategorier

Offentligt ackord, Ackordbalansräkning, Ackordslikvid, Ackordsuppgörelse, Ackord

Relaterade mallar

Checklista likvidations upphörande privat AB 2020