Accessorisk fordran

Ordförklaring

En fordran som är beroende av att det finns en annan fordran, t ex räntefordran som är beroende av fordran på ett lån.

Kategorier

Fordran