Acceptfrist

Ordförklaring

Den tid inom vilken anbudslämnaren är bunden av sitt anbud. Acceptfristen anges oftast i anbudet, annars gäller praxis.

Kategorier

Kontraktsprincipen, Anbud, Accept