Acceptera

Ordförklaring

Godta. Godkänna.

Underkategorier

Godkännande

Relaterade mallar

Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2019