ABT

Ordförklaring

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Ett standardavtal som tagits fram av representanter i branschen.

Kategorier

Entreprenad