Abstraktion

Ordförklaring

1. Tankeskapelse, teoretisk framställning, jfr. abstrakt. Abstraktion avser de mest väsentliga dragen utan de oviktiga detaljerna. 2. Svårbegriplighet, teoretisering, djupsinnighet.