Abstrakt fel

Ordförklaring

Avvikelse från normal standard avseende en vara eller tjänst.