Abstrakt fara

Ordförklaring

Straffrättslig term som innebär att en gärning varit ägnad att medföra fara men faran inte behöver realiserats i det enskilda fallet men inte heller varit utesluten.

Kategorier

Straff