Abstrahera

Ordförklaring

Bortse från det oväsentliga, utelämna oviktiga detaljer.