Absorptionsprincipen

Ordförklaring

Straffrättslig princip som innebär att ett lindrigare brott absorberas, dvs. upptas, I detta fall av en annan gärning om ett hårdare straff samtidigt utdöms för denna andra brottsliga handling.

Kategorier

Straff

Underkategorier

Konsumtion av brott