Absorption

Ordförklaring

En typ av fusion som sker genom att ett företag går upp i ett annat vid en överlåtelse.

Kategorier

Fusion

Relaterade mallar

Fusionsplan absorption 2019

Underrättelse till kända borgenärer (helägt db) 2019

Fusionsplan 2019

Checklista fusionsplan helägt DB 2019