Absolut tystnadsplikt

Ordförklaring

Prästers tystnadsplikt vid biktning.