Absolut risk

Ordförklaring

Variation i den absoluta avkastningen som mäts genom volatilitet.