Absolut avkastning

Ordförklaring

Avkastning knutet till reella mått, alltså inte i förhållande till ett index. Hedgefonders mål är att generera absolut avkastning oavsett rådande marknadstrend.

Kategorier

Hedgefond