ABS 05

Ordförklaring

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Bestämmelserna riktar sig till enskilda konsumenter och är framförhandlade centralt.