Abrogation

Ordförklaring

Avskaffande. Ett upphävande av en författning, en förordning eller en lag.