Abonnent

Ordförklaring

Person som abonnerar på en vara eller tjänst, dvs. har ingått avtal om att köpa en viss återkommande vara eller tjänst under en viss tidsperiod.