ABM

Ordförklaring

Activity Based Management. En metod för att utvärdera och analysera olika aktiviteter i företaget som ett led i en analys som syftar till att förbättra de strategiska och organisatoriska besluten inom ett bolag.