ABLOS

Ordförklaring

Advisory Board on the Law of the Sea. Rådgivande styrelse för havsrätt i FN.