ABK

Ordförklaring

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag. En form av standardavtal som anpassats till en viss verksamhet och blivit accepterad av branschen,

Underkategorier

ABK 09