ABC-kalkylering

Ordförklaring

Activity-Based Costing. En ABC-kalkyl är en modern variant av självkostnadskalkyl. I kalkylen sammanställs och värderas de olika aktiviteterna som krävs för att produkten ska kunna produceras, t.ex. tillverkning och planering, och belastar sedan produkten. ABC-kalkylering förekommer främst i större företag då metoden är kostsam att implementera.

Kategorier

ABC-analys, Aktivitetsbaserad kalkylering

Underkategorier

Kostnadsdrivare