Abandonnera

Ordförklaring

Övergivande av egendom vid konkurs. Avstående av egendom som egentligen är del av konkursboet. Oftast avses fast egendom.