Abandonering

Ordförklaring

Övergivande av viss egendom som ingår i konkursboet för att undvika kostnader.