AB

Ordförklaring

Förkortning för aktiebolag. Aktiebolag måste ha denna förkortning i sitt firmanamn.

Kategorier

Aktiebolag (AB)

Underkategorier

Aktie

Relaterade mallar

Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2019

Checklista likvidations upphörande privat AB 2019

Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2019