AB 04

Ordförklaring

AB 04 är ett standardavtal som användas vid utförandeentreprenader.

Kategorier

Utförandeentreprenad, Entreprenadbesiktning, Entreprenad