AA 05

Ordförklaring

Allmänna avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial 05. Avtalsvillkoren togs fram 2005 efter förhandling mellan bl.a. Svensk Träindustri, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.

Relaterade mallar

Anställningsavtal säsongsarbete 2019