A prima vista

Ordförklaring

Vid första påseende.