A-listan

Ordförklaring

Den mest prestigefyllda listan på Stockholmsbörsen. De bolag som ingår i A-listan har höga krav på sig. För att vara med på listan krävs bland annat krävs minst 3 års verifierbar historia, minst 2 000 aktieägare som vardera äger en handelspost samt en tillfredsställande spridning av både aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Det handlar således om en lista med bolag som är mycket omsatta och håller hög standard.

Kategorier

Börsaktie, Börsbolag, Börslista