A-kassa

Ordförklaring

Myndighet, förkortning för arbetslöshetskassa. Arbetslöshetsersättning betalas ut ur arbetslöshetsförsäkringen och administreras av a-kassorna. Arbetslöshetsersättningen baseras på den normalinkomst som den arbetslöse haft under tiden närmast före arbetslösheten. Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande på samma sätt som lön.

Kategorier

Myndighet

Underkategorier

Kassakort