A drittura

Ordförklaring

Innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer, omlastningar etc.

Kategorier

Leverans