A-aktie

Ordförklaring

Värdepapper, motsvarar en andel i ett aktiebolag. En aktie ger bl.a. rätt till en viss andel vid utdelning ur företagets tillgångar, rösträtt vid bolagsstämman samt del i tillgångarna om bolaget skulle behöva likvideras. Aktier kan ha olika röstvärde. A-aktier har högre röstvärde än övriga aktier, dvs. B- och C-aktier. Man skiljer också mellan stamaktie och preferensaktie. Preferensaktierna har oftast företräde vid aktieutdelning.

Kategorier

Värdepapper, Graderad rösträtt, Aktie, Aktiebrev

Underkategorier

B-aktie

Relaterade mallar

Aktiebrev 2019

Pantavtal (Detaljerat) - Aktier 2019

Aktiebok 20 poster 2019

Checklista företagsförvärv 2019