Överskådlighetsprincipen

Ordförklaring

Redovisningsprincip som säger att årsredovisningen skall presenteras på ett sådant sätt att även en lekman ta del av den.

Kategorier

Årsredovisning