Överränta

Ordförklaring

En ränta som tas ut på grund av försenad betalning.

Kategorier

Ränta