Överläggning

Ordförklaring

Rättens icke offentliga diskussion om vilken dom eller vilket beslut som bör fattas i målet.

Kategorier

Dom

Relaterade mallar

Checklista för avskedande, med kollektivavtal 2020

Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2020