Öppet yrkande

Ordförklaring

En förklaring som en skattskyldig för in under "övriga upplysningar" i sin inkomstdeklaration.

Kategorier

Yrkande