Återgång

Ordförklaring

1. Vid äktenskap, ogiltighet som anses gälla ända från det att äktenskapet ingicks. 2. Benämning på rättsverkningarna av ogiltighet, hävning eller återvinning av avtal.

Kategorier

Hävning av avtal, Äktenskap

Underkategorier

Återgångsklausul