Årsredovisning

Ordförklaring

Sammanställning av ett företags eller en förenings räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Kategorier

Externredovisning

Underkategorier

Överskådlighetsprincipen, Resultat, Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse, Annual report, Förvaltningsberättelse, Balansräkning, Fastställelseintyg, Årsberättelse

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020

Kontrollbalansräkning 2020

Intäktsbudget tvåårig 2020

Styrelsens rapportschema 2020