Årsredovisning

Ordförklaring

Sammanställning av ett företags eller en förenings räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Kategorier

Externredovisning

Underkategorier

Överskådlighetsprincipen, Resultat, Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse, Annual report, Förvaltningsberättelse, Balansräkning, Fastställelseintyg, Årsberättelse

Relaterade mallar

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Kontrollbalansräkning 2019

Intäktsbudget tvåårig 2019

Styrelsens rapportschema 2019