Årsplanering

Ordförklaring

En årsplanering är en planering som gäller för ett helt år.

Kategorier

Planering

Underkategorier

Årsplan