Årsmötesprotokoll

Ordförklaring

Ett årsmötesprotokoll är ett protokoll från ett årsmöte. Se närmare årsmöte och protokoll.

Kategorier

Protokoll, Årsmöte