Årsmöte

Ordförklaring

Årsmöte är ett möte som hålls återkommande varje år.

Underkategorier

Årsstämma, Årsmötesprotokoll