Årsbokslut

Ordförklaring

Årsbokslut innebär att den löpande bokföringen avslutas för ett räkenskapsår. Transaktionerna under året sammanställs samt s.k. bokslutsdispositioner görs, t.ex. fondering av medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder m.m. och den sammanställda informationen redovisas i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Kategorier

Löpande redovisning, Bokslut

Underkategorier

Delårsrapport, Årsberättelse

Relaterade mallar

Pärm - för årsbokslut 2020

Tidsallokering styrelsemöte årsbokslut 2020

Dagordning styrelsemöte årsbokslut 2020